Central Group změní zanedbaný brownfield severně od budovy Nákladového nádraží Žižkov v unikátní Parkovou čtvrť. Urbanistickou koncepci navrhl renomovaný architekt Jakub Cigler, který zastřešuje celý projekt. Architektonickou pestrost nové čtvrti daly výsledky architektonického workshopu, kterého se zúčastnila řada předních českých ateliérů. Výstavba v oblasti, pro kterou územní plán počítá se zhruba 2100 až 2600 bytů podle jejich velikosti, by mohla začít již v roce 2020. Projekt si vyžádá investici v řádu devíti miliard korun.

brownfield

Historie projektu

Atraktivní stavební pozemek o rozloze 128 tisíc m2 v jedné z nejžádanějších pražských rezidenčních lokalit, a to včetně projektu s již vydaným územním rozhodnutím, získal Central Group v létě roku 2016. Původní projekt počítal s velkým obchodně-kancelářským komplexem, který by vyvolal výrazné zvýšení dopravy v oblasti, dále pak doplňkově s hotelem a byty. Central Group ale kontroverzní projekt, který vyvolával emoce, výrazně odlehčil a přepracoval.

V oblasti převáží rezidenční funkce s doplňujícími obchody, službami a restauracemi v parterech bytových domů, množstvím zeleně a hodnotný veřejný prostor. Nové řešení také výrazně zredukuje dopravní zátěž.

Dušan Kunovský

Šéf Central Group Dušan Kunovský

„Věříme, že náš projekt bude velkým přínosem nejen pro jeho nové obyvatele, ale i pro současné občany Prahy 3. Počítá totiž s velkým množstvím parkové zeleně a především kvalitním veřejným prostorem, který dnes v Praze tolik chybí.“

Jakub Cigler

Hlavní architekt Jakub Cigler

„Hned od začátku přípravy urbanistické studie jsme se s investorem shodli na tom, že velkou pozornost je třeba věnovat práci na hodnotném veřejném prostoru s množstvím zeleně. Díky tomu vznikne na velké ploše v okolí bytových domů designově řešené prostředí z kvalitních materiálů, které bude vytvořeno funkčně i esteticky tak, aby lákalo lidi k trávení volného času venku.“

Vladislava Hujová

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová

„Jsem velmi ráda, že společnost Central Group přepracovala původní projekt, který by znamenal velkou dopravní zátěž pro Prahu 3. V severní části nákladového nádraží tak vznikne převážně rezidenční čtvrť s dostatečnou veřejnou vybaveností a parkem, který bude navazovat na Židovské pece.“

Výhody

Oproti původnímu schválenému řešení přináší nový projekt řadu výhod pro své okolí:

  • Snižuje dopravní zátěž původního projektu o cca 60 procent
  • Výrazně snižuje výšky a hmoty staveb
  • Nabídne prostory pro grastronomii, obchody a služby v parterech objektů v hlavních zónách – veřejnost se bude podílet na jejich výběru
  • Doplní Basilejské náměstí o architektonicky zajímavou stavbu

Množství zeleně dalo projektu název Parková čtvrť

  • Hodnotný veřejný prostor, veřejný park o rozloze 14 000 m2, 2000 m2 parkového koridoru, který propojí Židovské pece a sousední pozemek za budovou Nákladového nádraží
  • Hlavní pěší osa se zelení, prostorem pro relaxaci a vodními prvky
  • Stromořadí v ulicích
  • Šestitřídní mateřská škola s velkou zahradou
  • Zeleň v poloveřejných vnitroblocích
  • Soulad s celkovou koncepcí zeleně Prahy 3

Galerie

Nic Vám netajíme.
Příprava Parkové čtvrti je pod drobnohledem veřejnosti

Komentovaná procházka po budoucí Parkové čtvrti se vydařila

Ve středu 25. dubna proběhla od 17:00 komentovaná procházka územím zanedbaného brownfieldu, na kterém připravujeme unikátní přeměnu na novou Parkovou čtvrť.

Téměř 60 účastníků provedl místem hlavní architekt projektu Ing. arch. Jakub Cigler, který trpělivě odpovídal na nejrůznější dotazy. Na procházce byla přítomna i starostka městské části Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová.

Dále připravujeme:
– komentované procházky po lokalitě
– představení projektu Pražanům v CAMP

Anketa

Děkujeme, že pomáháte vytvořit z PARKOVÉ ČTVRTI krásné místo i pro Váš život! V průběhu dubna jste mohli hlasovat o tom, jaké obchody, služby či restaurace byste zde preferovali. Zároveň bylo možné hlasovat i o budoucí podobě velkého veřejného parku. A jak to dopadlo? Tady jsou výsledky ankety:

Na Vašem názoru nám záleží!