skip to main content

CENTRAL GROUPpomáhá a sponzoruje

Jsme velice rádi, že se můžeme finančně podílet a pomáhat obecně prospěšným věcem, které jsou na sponzorské činnosti téměř závislé. Každý rok přispíváme mnoha desítkami milionů korun na obecně prospěšné účely. Jedná se zejména o Nadační fond pro zdraví dětí, Nadační fond pro lékařský výzkum, řadu vzdělávacích projektů a podporu studentů, rekonstrukce historických památek, dekontaminace zatížených brownfieldů a výsadbu veřejné zeleně, výstavbu dopravní a technické infrastruktury či budování mateřských školek pro veřejnost zcela na naše náklady. Úzce proto spolupracujeme s pražskými městskými částmi. Pomáháme jim financovat kulturní akce či projekty, které přispívají ke zvýšení kvality života místních obyvatel.

Inženýrské sítě a komunikace

Při přípravě našich projektů investujeme do inženýrských sítí a komunikací. Realizujeme je na své náklady a poté zdarma nebo za symbolickou částku předáváme veřejné správě nebo pověřeným provozovatelům. Každoročně tak vynakládáme desítky milionů korun. Celá řada původně zanedbaných obcí a městských částí tak má nyní vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu, která slouží všem obyvatelům.

Podporujeme pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice

Jsme generálním partnerem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a jím pořádaných pololetních Summitů architektury a rozvoje, které se snaží podporovat pozitivní stavební rozvoj a které do Prahy přivádí přední světové architekty. Úkolem sdružení je popularizace oboru a vzdělávání a také dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Sdružení chce spojovat a společně hledat správná řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru, politiky a úřady.

Podporujeme kvalitní architekturu

Jsme generálním partnerem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu pořádané Českou komorou architektů. Kvalitní architektura je totiž tím, co stavbu povyšuje nad průměr, dává jí velkou přidanou hodnotu. Proto na kvalitu v architektuře zejména v posledních letech klademe velký důraz. Jako investor s mnohaletou zkušeností z praxe si velmi dobře uvědomujeme, jak je důležitá vyváženost unikátní architektury s ekonomickým fungováním a praktičností návrhu. Proto vyhlásíme i zvláštní cenu CENTRAL GROUP, kde chceme ocenit především ty projekty, které mají nejlepší poměr mezi výjimečností užité architektury a efektivitou zvoleného řešení.

Nadační fond pro zdraví dětí

Naší významnou charitativní aktivitou je Nadační fond pro zdraví dětí, který jsme založili v roce 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Aby mohl ústav využívat nejnovější světové postupy, podporujeme účast lékařů na odborných zahraničních kongresech či stážích a podílíme se rovněž na financování špičkového přístrojového vybavení.

Nadační fond pro lékařský výzkum

Nově jsme založili Nadační fond pro lékařský výzkum, jehož jsme také hlavním sponzorem. Tento fond pomáhá výzkumu a vzdělávání v oblasti onkologie a interní medicíny Fakultní nemocnici v Motole.

Finanční podpora při prezentaci Prahy na mezinárodních veletrzích

Jsme generálním partnerem hlavního města Prahy a pomáháme financovat prezentaci metropole na nejprestižnějších mezinárodních veletrzích MIPIM ve francouzském Cannes a EXPO REAL v německém Mnichově. Společně s plány vedení města na jeho další rozvoj tak na zahraničních veletrzích prezentujeme i naše největší připravované projekty, na kterých spolupracujeme s předními architekty.

Podporujeme mladé nadějné architekty

Již mnoho let podporujeme studenty českých vysokých škol, pro které pravidelně pořádáme architektonické soutěže na různá témata. Studenti vybraní odbornou porotou získávají od nás zajímavé finanční odměny a vítěz také i stáž v prestižním ateliéru Josefa Pleskota.